Sieć Easy Food jak nazywamy Mr Hamburger’a jest skierowany do osób, które w dzisiejszych czasach żyją szybko i są prawie zawsze zajęte. Szybko żyjący Polacy nie mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ są głodni „tu i teraz” chcą zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli. Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr HAMBURGER wychodzi im naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie
Celem działalności Spółki jest stworzenie i rozwinięcie w naszym kraju sieci restauracji "Leśne Runo", oferującej tradycyjne dania polskiej kuchni i mogącej skutecznie konkurować z zachodnimi sieciami gastronomicznymi typu „fast-food”. Koncepcja rozwoju sieci restauracji "Leśne Runo" zakłada uruchamianie lokali przy stacjach paliw, w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym i biznesowym. Cechą wyróżniającą "Leśne Runo" spośród innych sieciowych firm gastronomicznych jest połączenie polskiej tradycji kulinarnej z nowoczesnymi standardami obsługi, charakterystycznymi dla restauracji typu „fast food".
EBI 10/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2016 r.
dodano: 2016-06-02
Zarząd spółki Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym zwołuje na dzień 29 czerwca 2016r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mr Hamburger S.A., które odbędzie się w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej, zawierającego wyniki oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2015r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A. 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

wykonanie: Pixelirium.pl