Sieć Easy Food jak nazywamy Mr Hamburger’a jest skierowany do osób, które w dzisiejszych czasach żyją szybko i są prawie zawsze zajęte. Szybko żyjący Polacy nie mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ są głodni „tu i teraz” chcą zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli. Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr HAMBURGER wychodzi im naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie
Celem działalności Spółki jest stworzenie i rozwinięcie w naszym kraju sieci restauracji "Leśne Runo", oferującej tradycyjne dania polskiej kuchni i mogącej skutecznie konkurować z zachodnimi sieciami gastronomicznymi typu „fast-food”. Koncepcja rozwoju sieci restauracji "Leśne Runo" zakłada uruchamianie lokali przy stacjach paliw, w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym i biznesowym. Cechą wyróżniającą "Leśne Runo" spośród innych sieciowych firm gastronomicznych jest połączenie polskiej tradycji kulinarnej z nowoczesnymi standardami obsługi, charakterystycznymi dla restauracji typu „fast food".
EBI 43/2013 Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F
dodano: 2013-09-11

Tytuł: Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F 11.09.2013 r.

Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. (Emitent, Spółka), w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki, podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji prywatnej akcji serii F Emitenta. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


wykonanie: Pixelirium.pl