Sieć Easy Food jak nazywamy Mr Hamburger’a jest skierowany do osób, które w dzisiejszych czasach żyją szybko i są prawie zawsze zajęte. Szybko żyjący Polacy nie mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ są głodni „tu i teraz” chcą zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli. Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr HAMBURGER wychodzi im naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie
Celem działalności Spółki jest stworzenie i rozwinięcie w naszym kraju sieci restauracji "Leśne Runo", oferującej tradycyjne dania polskiej kuchni i mogącej skutecznie konkurować z zachodnimi sieciami gastronomicznymi typu „fast-food”. Koncepcja rozwoju sieci restauracji "Leśne Runo" zakłada uruchamianie lokali przy stacjach paliw, w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym i biznesowym. Cechą wyróżniającą "Leśne Runo" spośród innych sieciowych firm gastronomicznych jest połączenie polskiej tradycji kulinarnej z nowoczesnymi standardami obsługi, charakterystycznymi dla restauracji typu „fast food".
ESPI 18/2017 Podpisanie umowy franczyzowej
dodano: 2017-10-02
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (?Spółka?), informuje, iż w dniu 02 października 2017 roku została podpisana umowa franchisingowa z firmą RAF ? TRANSPORT z siedzibą w Sosnowcu (?Partner?). Przedmiotem umowy jest współpraca Stron w zakresie prowadzenia przez Partnera lokalu w sieci Mr Hamburger w Sosnowcu o powierzchni około 200 m2 oraz określenie zasad: ? posługiwania się przez Partnera Znakami towarowymi należącymi do Spółki, ? korzystania przez Partnera przy prowadzeniu lokalu z systemu, w szczególności przekazanego mu przez Spółkę know-how dotyczącego zasad organizacji i funkcjonowania lokalu sieci ?Mr Hamburger?, stosowanej technologii przyrządzania posiłków oraz technik sprzedaży w takich lokalach, ? reklamy i promocji działalności sieci ?Mr Hamburger? oraz lokalu Partnera, ? rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką a Partnerem w zakresie związanym z realizacją podpisanej umowy. W związku z podpisaniem umowy, Partner będzie mógł posługiwać się znakiem ?Mr Hamburger? i pod nim prowadzić lokal gastronomiczny, za co zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Spółki opłaty franchisingowej ?Royalty?. Uregulowania umowy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności Stron z tytułu należytego wykonywania umowy, są tożsame ze standardami rynkowymi obowiązującymi dla umów franczyzowych. Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 02.10.2017 r. do 01.10.2022 r. Jednocześnie Zarząd informuje, iż na mocy postanowień umowy, deklarowany przez Partnera termin na otwarcie lokalu w sieci Mr Hamburger określony został na maj ? czerwiec 2018 r.

wykonanie: Pixelirium.pl