Sieć Easy Food jak nazywamy Mr Hamburger’a jest skierowany do osób, które w dzisiejszych czasach żyją szybko i są prawie zawsze zajęte. Szybko żyjący Polacy nie mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ są głodni „tu i teraz” chcą zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli. Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr HAMBURGER wychodzi im naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie
Celem działalności Spółki jest stworzenie i rozwinięcie w naszym kraju sieci restauracji "Leśne Runo", oferującej tradycyjne dania polskiej kuchni i mogącej skutecznie konkurować z zachodnimi sieciami gastronomicznymi typu „fast-food”. Koncepcja rozwoju sieci restauracji "Leśne Runo" zakłada uruchamianie lokali przy stacjach paliw, w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym i biznesowym. Cechą wyróżniającą "Leśne Runo" spośród innych sieciowych firm gastronomicznych jest połączenie polskiej tradycji kulinarnej z nowoczesnymi standardami obsługi, charakterystycznymi dla restauracji typu „fast food".
ESPI 2/2017 Zawarcie umowy najmu lokalu
dodano: 2017-01-05
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka"), informuje, iż w dniu 05 stycznia 2017 roku Spółka podpisała z osobą fizyczną niepowiązaną ze Spółką ("Wynajmujący"), umowę najmu lokalu o powierzchni ok. 60 m2, położonego w Mysłowicach. Celem wynajmu jest - po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych - rozpoczęcie w nim działalności baru w sieci Mr Hamburger. Bar ten będzie prowadzony jako punkt własny, przez co całość osiąganych przez ten lokal wyników sprzedażowych będzie księgowana w bilansie Spółki. Niniejsza umowa została zawarta na czas określony wynoszący 5 lat, tj. od dnia 05 stycznia 2017 r. do dnia 04 stycznia 2022 r. Umowa ta może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia biegnącego od dnia złożenia go drugiej stronie na piśmie w przypadku, kiedy działalność w lokalu będącym przedmiotem najmu przynosi stratę przez okres trzech miesięcy. Wynajmujący z kolei może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ciężkiego naruszenia jej postanowień przez Spółkę. Zarząd zdecydował o podaniu niniejszych informacji do publicznej wiadomości z uwagi na istotny wpływ zaistniałego zdarzenia na wyniki przyszłe finansowe Spółki, poprzez otwarcie lokalu jako własnego, w lokalizacji charakteryzującej się dużym popytem na produkty gastronomiczne typu fast-food.

wykonanie: Pixelirium.pl