Sieć Easy Food jak nazywamy Mr Hamburger’a jest skierowany do osób, które w dzisiejszych czasach żyją szybko i są prawie zawsze zajęte. Szybko żyjący Polacy nie mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ są głodni „tu i teraz” chcą zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli. Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr HAMBURGER wychodzi im naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie
Celem działalności Spółki jest stworzenie i rozwinięcie w naszym kraju sieci restauracji "Leśne Runo", oferującej tradycyjne dania polskiej kuchni i mogącej skutecznie konkurować z zachodnimi sieciami gastronomicznymi typu „fast-food”. Koncepcja rozwoju sieci restauracji "Leśne Runo" zakłada uruchamianie lokali przy stacjach paliw, w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym i biznesowym. Cechą wyróżniającą "Leśne Runo" spośród innych sieciowych firm gastronomicznych jest połączenie polskiej tradycji kulinarnej z nowoczesnymi standardami obsługi, charakterystycznymi dla restauracji typu „fast food".
ESPI 2/2020 Otrzymanie decyzji w sprawie przyznania subwencji finansowej
dodano: 2020-05-15
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała decyzję (dalej: Decyzja), w sprawie pozytywnej weryfikacji spełnienia przez Spółkę warunków otrzymania ze środków publicznych subwencji finansowej w wysokości 959.046 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści sześć złotych); dalej: Subwencja. W Decyzji wskazano, iż Spółka otrzyma przelew Subwencji na wskazany przez Spółkę rachunek bankowy. Zgodnie z dokumentami programowymi oraz umową otrzymania Subwencji, Subwencja podlega zwrotowi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia Subwencji, z zastrzeżeniem, iż kwota zwrotu Subwencji będzie wynosić od 25% do 100% w zależności od spełnienia przez Spółkę zapisów określonych w dokumentach, na podstawie których Subwencja została przez Spółkę otrzymana (pozostała część Subwencji będzie podlegała umorzeniu). Niniejsza Subwencja została udzielona Spółce ze środków publicznych, które zostały przeznaczone na realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego w związku ze skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

wykonanie: Pixelirium.pl