Sieć Easy Food jak nazywamy Mr Hamburger’a jest skierowany do osób, które w dzisiejszych czasach żyją szybko i są prawie zawsze zajęte. Szybko żyjący Polacy nie mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ są głodni „tu i teraz” chcą zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli. Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr HAMBURGER wychodzi im naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie
Celem działalności Spółki jest stworzenie i rozwinięcie w naszym kraju sieci restauracji "Leśne Runo", oferującej tradycyjne dania polskiej kuchni i mogącej skutecznie konkurować z zachodnimi sieciami gastronomicznymi typu „fast-food”. Koncepcja rozwoju sieci restauracji "Leśne Runo" zakłada uruchamianie lokali przy stacjach paliw, w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym i biznesowym. Cechą wyróżniającą "Leśne Runo" spośród innych sieciowych firm gastronomicznych jest połączenie polskiej tradycji kulinarnej z nowoczesnymi standardami obsługi, charakterystycznymi dla restauracji typu „fast food".
ESPI 3/2020 Podpisanie umowy franczyzowej
dodano: 2020-06-22
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mr Hamburger SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 22 czerwca 2020 roku została podpisana umowa franczyzowa z firmą Greener Sp. z o.o. z siedzibą w Sarnowie (dalej: Partner).

Przedmiotem umowy jest współpraca Stron w zakresie prowadzenia przez Partnera lokalu w sieci Mr Hamburger w powiecie będzińskim o powierzchni około 80 m2 oraz określenie zasad:

 - posługiwania się przez Partnera Znakami towarowymi należącymi do Spółki,

 - korzystania przez Partnera przy prowadzeniu lokalu z systemu, w                 szczególności przekazanego mu przez Spółkę know-how dotyczącego zasad     organizacji i funkcjonowania lokalu sieci "Mr Hamburger", stosowanej   technologii przyrządzania posiłków oraz technik sprzedaży w takich lokalach,

 - reklamy i promocji działalności sieci "Mr Hamburger" oraz lokalu Partnera,

 - rozliczeń finansowych pomiędzy Spółką a Partnerem w zakresie związanym  z realizacją podpisanej umowy.

 

W związku z podpisaniem umowy, Partner będzie mógł posługiwać się znakiem "Mr Hamburger" i pod nim prowadzić lokal gastronomiczny, za co zobowiązany jest do wnoszenia na rzecz Spółki opłaty marketingowej.

Uregulowania umowy w zakresie obowiązków i odpowiedzialności Stron z tytułu należytego wykonywania umowy, są tożsame ze standardami rynkowymi obowiązującymi dla umów franczyzowych.

Umowa została zawarta na czas oznaczony od dnia 22.06.2020 r. do dnia 30.09.2025 r.Jednocześnie Zarząd informuje, iż na mocy postanowień umowy, deklarowany przez Partnera termin na otwarcie lokalu w sieci Mr Hamburger określony został na 01 sierpień 2020 roku.


wykonanie: Pixelirium.pl