Sieć Easy Food jak nazywamy Mr Hamburger’a jest skierowany do osób, które w dzisiejszych czasach żyją szybko i są prawie zawsze zajęte. Szybko żyjący Polacy nie mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ są głodni „tu i teraz” chcą zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli. Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr HAMBURGER wychodzi im naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie
Celem działalności Spółki jest stworzenie i rozwinięcie w naszym kraju sieci restauracji "Leśne Runo", oferującej tradycyjne dania polskiej kuchni i mogącej skutecznie konkurować z zachodnimi sieciami gastronomicznymi typu „fast-food”. Koncepcja rozwoju sieci restauracji "Leśne Runo" zakłada uruchamianie lokali przy stacjach paliw, w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym i biznesowym. Cechą wyróżniającą "Leśne Runo" spośród innych sieciowych firm gastronomicznych jest połączenie polskiej tradycji kulinarnej z nowoczesnymi standardami obsługi, charakterystycznymi dla restauracji typu „fast food".
ESPI 9/2018 Zawarcie istotnej umowy
dodano: 2018-07-31
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki Mr Hamburger S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2018 roku Spółka podpisała z firmą Sutor Marian Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REMEX" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Wynajmujący") umowę najmu lokalu o powierzchni ok. 215 m2, położonego w Dąbrowie Górniczej. Celem wynajmu przedmiotowego lokalu jest - po przeprowadzonych pracach adaptacyjnych - prowadzenie w nim przez Spółkę własnego lokalu gastronomicznego. Całość osiąganych przez ten lokal wyników sprzedażowych będzie księgowana w bilansie Spółki. Przedmiotowa umowa została zawarta na czas określony wynoszący 5 lat tj. od dnia 31 lipca 2018 r. do dnia 30 lipca 2023 r. Umowa ta może zostać rozwiązana przez Spółkę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia biegnącego od dnia złożenia go drugiej stronie na piśmie w przypadku, gdy działalność w przedmiotowym lokalu przynosi stratę przez okres trzech miesięcy. Wynajmujący z kolei może rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ciężkiego naruszenia jej postanowień przez Spółkę. Pozostałe istotne warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od rynkowych warunków obowiązujących dla umów najmu.

wykonanie: Pixelirium.pl