Sieć Easy Food jak nazywamy Mr Hamburger’a jest skierowany do osób, które w dzisiejszych czasach żyją szybko i są prawie zawsze zajęte. Szybko żyjący Polacy nie mają czasu na przygotowywanie jedzenia, a ponieważ są głodni „tu i teraz” chcą zaspokoić swój głód szybko i bez zbędnych ceregieli. Ludzi żyjących szybko i chcących równie szybko zaspokoić swój głód będzie przybywało i właśnie dlatego Mr HAMBURGER wychodzi im naprzeciw z posiłkami bardzo dobrej jakości w rozsądnej cenie
Celem działalności Spółki jest stworzenie i rozwinięcie w naszym kraju sieci restauracji "Leśne Runo", oferującej tradycyjne dania polskiej kuchni i mogącej skutecznie konkurować z zachodnimi sieciami gastronomicznymi typu „fast-food”. Koncepcja rozwoju sieci restauracji "Leśne Runo" zakłada uruchamianie lokali przy stacjach paliw, w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym i biznesowym. Cechą wyróżniającą "Leśne Runo" spośród innych sieciowych firm gastronomicznych jest połączenie polskiej tradycji kulinarnej z nowoczesnymi standardami obsługi, charakterystycznymi dla restauracji typu „fast food".
Wyniki finansowe

 

WYBRANE DANE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

Okres

2013

2012

narastająco 2013

[tys. zł]

01.04.2013 30.06.2013

[tys. zł]

narastająco 2012

[tys.  zł]

01.04.2012 30.06.2012

[tys.  zł]

Przychody netto ze sprzedaży

2.220,6

1.216,6

2 988,7

1 585,8

Przychody netto ze sprzedaży produktów

2.220,0

1.216,0

2 986,7

1 585,8

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

0,6

0,6

2,0

0

Koszty działalności operacyjnej

2.806,8

1.490,0

3 389,2

1 840,1

Amortyzacja

69,8

34,5

85,0

44,7

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

0

0

0

0

Zysk/strata ze sprzedaży

-586,2

-273,4

-400,5

-254,3

Pozostałe przychody operacyjne

50,3

10,5

8,5

8,0

Pozostałe koszty operacyjne

20,8

18,7

0

0

Zysk/strata z działalności operacyjnej

-556,7

-281,6

-392,0

-246,3

Przychody finansowe

0

0

2,6

1,2

Koszty finansowe

8,2

2,1

2,2

1,0

Zysk/strata brutto

-564,9

-283,7

-391,5

-245,9

Zysk/strata netto

-564,9

-283,7

-391,5

-245,9


wykonanie: Pixelirium.pl